6333B
← 返回
查看去程 查看回程
[63330] 臺中→中興→水里
[6333A] 臺中→中興→水里[經國道3號]
[6333B] 臺中→中興→水里[經高鐵臺中站]
去程
[未發車] 干城站
[未發車] 臺中火車站(東站)
[未發車] 高鐵臺中站
[未發車] 烏日區公所
[未發車] 五光環中路口
[未發車] 樹王
[未發車] 頂茄荖
[3分] 名間國中
[4分] 水圳
[8分] 鄉公所
[8分] 濁水
[9分] 頂濁水
[10分] 福興巷
[10分] 中集公司
[11分] 帽子坑
[13分] 樂園
[13分] 隘寮里
[14分] 寮埔
[15分] 龍泉公園
[15分] 龍泉
[16分] 下楓子林
[16分] 頂寮埔
[17分] 田寮里
[19分] 林尾
[20分] 公館
[21分] 和平里
[21分] 增和平里
[21分] 市場前
[22分] 集集
[23分] 分局前
[24分] 吳厝前
[24分] 民生集賢街口
[25分] 頂八張
[32分] 名水中山路口
[34分] 街尾
[34分] 配銷所
[35分] 水里
↑ 回到最上方
回程
[未發車] 水里
[未發車] 水里火車站
[未發車] 配銷所
[未發車] 街尾
[未發車] 名水中山路口
[未發車] 民生集賢街口
[未發車] 吳厝前
[未發車] 分局前
[未發車] 集集
[未發車] 市場前
[未發車] 增和平里
[未發車] 和平里
[未發車] 公館
[將進站] 林尾
[2分] 田寮里
[3分] 頂寮埔
[3分] 下楓子林
[4分] 龍泉
[4分] 龍泉公園
[5分] 寮埔
[6分] 隘寮里
[6分] 樂園
[8分] 帽子坑
[9分] 中集公司
[10分] 福興巷
[11分] 頂濁水
[12分] 濁水
[14分] 鄉公所
[15分] 水圳
[16分] 名間國中
[33分] 頂茄荖
[48分] 樹王
[51分] 五光環中路口
[58分] 烏日區公所
[64分] 高鐵臺中站
[90分] 干城站
↑ 回到最上方