6333A
← 返回
查看去程 查看回程
[63330] 臺中→中興→水里
[6333A] 臺中→中興→水里[經國道3號]
[6333B] 臺中→中興→水里[經高鐵臺中站]
去程
[未發車] 干城站
[未發車] 臺中火車站(東站)
[未發車] 第三市場
[未發車] 興大附農(臺中路)
[未發車] 南門仔
[將進站] 明德高中
[2分] 明德附幼
[2分] 興大獸醫院
[3分] 大買家
[5分] 東興路口
[6分] 仁愛醫院
[7分] 德芳路口
[9分] 環保公園
[9分] 進士公園
[12分] 文心南路口
[26分] 頂茄荖
[44分] 名間國中
[46分] 水圳
[48分] 鄉公所
[48分] 濁水
[50分] 頂濁水
[51分] 福興巷
[52分] 中集公司
[將進站] 帽子坑
[將進站] 樂園
[2分] 隘寮里
[3分] 寮埔
[3分] 龍泉公園
[4分] 龍泉
[5分] 下楓子林
[5分] 頂寮埔
[6分] 田寮里
[8分] 林尾
[9分] 公館
[10分] 和平里
[11分] 增和平里
[11分] 市場前
[12分] 集集
[13分] 分局前
[14分] 吳厝前
[15分] 民生集賢街口
[15分] 頂八張
[26分] 名水中山路口
[28分] 街尾
[28分] 配銷所
[30分] 水里
↑ 回到最上方
回程
[未發車] 水里
[未發車] 水里火車站
[未發車] 配銷所
[未發車] 街尾
[未發車] 名水中山路口
[5分] 頂八張
[6分] 民生集賢街口
[6分] 吳厝前
[7分] 分局前
[8分] 集集
[9分] 市場前
[10分] 增和平里
[11分] 和平里
[11分] 公館
[12分] 林尾
[15分] 田寮里
[16分] 頂寮埔
[16分] 下楓子林
[17分] 龍泉
[17分] 龍泉公園
[18分] 寮埔
[19分] 隘寮里
[19分] 樂園
[21分] 帽子坑
[23分] 中集公司
[24分] 福興巷
[24分] 頂濁水
[將進站] 濁水
[將進站] 鄉公所
[將進站] 水圳
[2分] 名間國中
[18分] 頂茄荖
[33分] 文心南路口
[將進站] 進士公園
[2分] 環保公園
[2分] 德芳路口
[4分] 仁愛醫院
[5分] 東興路口
[6分] 大買家
[7分] 興大獸醫院
[8分] 明德附幼
[9分] 明德高中
[11分] 南門仔
[11分] 興大附農(臺中路)
[13分] 第三市場
[16分] 臺中火車站
[20分] 干城站
↑ 回到最上方