6333A
← 返回
查看去程 查看回程
[63330] 臺中→中興→水里
[6333A] 臺中→中興→水里[經國道3號]
[6333B] 臺中→中興→水里[經高鐵臺中站]
去程
[未發車] 干城站
[將進站] 臺中火車站(東站)
[2分] 第三市場
[5分] 興大附農(臺中路)
[6分] 南門仔
[6分] 明德高中
[7分] 明德附幼
[9分] 興大獸醫院
[10分] 大買家
[11分] 東興路口
[13分] 仁愛醫院
[14分] 德芳路口
[16分] 環保公園
[16分] 進士公園
[18分] 文心南路口
[33分] 頂茄荖
[52分] 名間國中
[將進站] 水圳
[3分] 鄉公所
[進站中] 濁水
[2分] 頂濁水
[2分] 福興巷
[3分] 中集公司
[4分] 帽子坑
[6分] 樂園
[6分] 隘寮里
[7分] 寮埔
[8分] 龍泉公園
[8分] 龍泉
[9分] 下楓子林
[10分] 頂寮埔
[11分] 田寮里
[13分] 林尾
[14分] 公館
[15分] 和平里
[15分] 增和平里
[16分] 市場前
[17分] 集集
[18分] 分局前
[19分] 吳厝前
[19分] 民生集賢街口
[20分] 頂八張
[30分] 名水中山路口
[33分] 街尾
[34分] 配銷所
[35分] 水里
[32分]
↑ 回到最上方
回程
[未發車] 水里
[將進站] 水里火車站
[將進站] 配銷所
[將進站] 街尾
[2分] 名水中山路口
[13分] 頂八張
[14分] 民生集賢街口
[14分] 吳厝前
[15分] 分局前
[16分] 集集
[17分] 市場前
[18分] 增和平里
[18分] 和平里
[19分] 公館
[20分] 林尾
[23分] 田寮里
[24分] 頂寮埔
[24分] 下楓子林
[25分] 龍泉
[25分] 龍泉公園
[26分] 寮埔
[27分] 隘寮里
[28分] 樂園
[29分] 帽子坑
[30分] 中集公司
[32分] 福興巷
[32分] 頂濁水
[33分] 濁水
[37分] 鄉公所
[37分] 水圳
[38分] 名間國中
[56分] 頂茄荖
[3分] 文心南路口
[5分] 進士公園
[7分] 環保公園
[7分] 德芳路口
[10分] 仁愛醫院
[12分] 東興路口
[13分] 大買家
[14分] 興大獸醫院
[15分] 明德附幼
[16分] 明德高中
[18分] 南門仔
[18分] 興大附農(臺中路)
[19分] 第三市場
[21分] 臺中火車站
[27分] 干城站
[將進站]
↑ 回到最上方