1815A
← 返回
查看去程 查看回程
[18150] 臺北→金山青年活動中心
[1815A] 臺北→金山青年活動中心[法鼓山]
[1815B] 臺北→金山青年活動中心[經南京東路]
[1815C]
[1815D] 臺北→金山青年活動中心[臺北至萬里]
去程
[未發車] 國光客運臺北車站
[將進站] 華山文創園區
[4分] 臺北科技大學
[5分] 正義郵局
[6分] 懷生國中
[9分] 捷運忠孝敦化站
[11分] 觀光局
[18分] 市府轉運站
[將進站] 潭美公園
[18分] 鶯歌里
[19分] 自強橋頭
[20分] 橘郡社區
[22分] 安樂社區
[23分] 麥金路樂利三街口
[24分] 安和二街
[進站中] 新山水庫
[將進站] 石皮瀨
[2分] 興寮里
[2分] 外寮里
[5分] 武嶺街
[5分] 情人湖
[6分] 鐵店
[7分] 大武崙
[8分] 三層站
[10分] 大武崙工業區
[11分] 石山
[11分] 藍天麗地
[13分] 武聖街
[13分] 內寮里
[14分] 界寮
[15分] 縣界
[16分] 磚廠
[17分] 景美村
[18分] 萬里橋頭
[19分] 萬里區公所
[20分] 萬里海水浴場
[22分] 美崙里
[23分] 翡翠灣
[25分] 三普夢想家〈玉田路〉
[26分] 芥菜種會萬里營地
[27分] 仁愛之家
[28分] 野柳
[30分] 隧道口
[32分] 國聖埔
[34分] 台電北展館
[35分] 頂寮
[36分] 大鵬國小
[將進站] 天護宮
[將進站] 溫泉區〈加投路〉
[2分] 自強路口
[3分] 金山站
[6分] 金山區公所
[7分] 金山中學
[8分] 加油站
[9分] 橫溪橋
[11分] 社寮
[12分] 磺港路
[12分] 金青中心
[18分] 法鼓山與清水路口
[18分] 鎮天宮
[21分] 法鼓山
↑ 回到最上方
回程
[未發車] 法鼓山
[未發車] 鎮天宮
[未發車] 清水
[未發車] 金青中心
[未發車] 磺港路
[未發車] 社寮
[未發車] 橫溪橋
[未發車] 加油站
[未發車] 金山中學
[未發車] 金山區公所
[將進站] 金山站
[5分] 自強路口
[6分] 加投路
[6分] 天護宮
[8分] 大鵬國小
[9分] 頂寮
[9分] 台電北展館
[13分] 國聖埔
[14分] 隧道口
[14分] 野柳
[16分] 仁愛之家
[17分] 芥菜種會萬里營地
[18分] 玉田路
[19分] 翡翠灣
[20分] 美崙里
[20分] 萬里海水浴場
[22分] 萬里區公所
[23分] 萬里橋頭
[24分] 景美村
[25分] 磚廠
[26分] 縣界
[28分] 內寮里
[29分] 武聖街
[30分] 藍天麗地
[31分] 石山
[32分] 大武崙工業區
[33分] 三層站
[34分] 大武崙
[35分] 鐵店
[將進站] 情人湖
[2分] 武嶺街
[將進站] 外寮里
[將進站] 興寮里
[2分] 石皮瀨
[3分] 新山水庫
[5分] 麥金路樂利三街口
[6分] 安樂社區
[8分] 橘郡社區
[10分] 長庚醫院
[11分] 鶯歌里
[8分] 潭美公園
[15分] 松山高中
[17分] 聯合報
[19分] 觀光局
[22分] 捷運忠孝敦化站
[25分] 捷運忠孝復興站
[26分] 正義郵局
[28分] 臺北科技大學
[31分] 華山文創園區
[36分] 臺北車站(東三門)
↑ 回到最上方