GR2
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[未發車] 桃園總站
[未發車] 建國路口
[未發車] 桃園公車站
[未發車] 南華復興街口
[未發車] 南華街口
[未發車] 三民建國路口
[未發車] 三民介壽路口
[未發車] 陽明公園站(G06)
[進站中] 桃園監理站
[將進站] 利台
[2分] 力行街口
[3分] 無線電台
[3分] 小大湳
[4分] 忠勇西街站(G05)
[5分] 廣豐新天地
[6分] 陸光四村
[7分] 大湳站(G04)
[8分] 大湳辦事處
[9分] 大潤發
[10分] 瑞祥社區
[10分] 鴻昌社區
[11分] 麻園站(G03)
[13分] 梅花社區
[13分] 欣桃社區
[15分] 松柏園
[15分] 瑞豐國小(桃園防災教育館)
[16分] 瑞發家園
[18分] 更寮腳
[19分] 聯福巷
[20分] 興豐路口
[21分] 豐田路
[22分] 豐田豐德路口
[23分] 遠雄艾菲爾
[25分] 興仁里
[26分] 八德區公所
[26分] 八德教養院
[27分] 崙子路口
[28分] 仁德公園
[29分] 仁德廣興路口
[30分] 溪濱公園
[32分] 建德長興路口
[進站中] 八德站G01
↑ 回到最上方
回程
[將進站] 八德站G01
[2分] 八德國中
[3分] 興豐路口
[3分] 聯福巷
[4分] 更寮腳
[5分] 瑞發家園
[6分] 瑞豐國小(桃園防災教育館)
[7分] 松柏園
[8分] 欣桃社區
[9分] 梅花社區
[10分] 麻園站(G03)
[11分] 鴻昌社區
[12分] 瑞祥社區
[13分] 大湳辦事處
[14分] 大湳站(G04)
[15分] 陸光四村
[16分] 廣豐新天地
[18分] 忠勇西街站(G05)
[18分] 小大湳
[19分] 無線電台
[21分] 力行街口
[21分] 利台
[22分] 桃園監理站
[23分] 陽明公園站(G06)
[24分] 三民介壽路口
[25分] 三民建國路口
[27分] 南華街口
[27分] 民族路口
[28分] 統領百貨
[32分] 建國路口
[2分] 桃園總站
↑ 回到最上方