F232副
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 城市之洲社區
[今停駛] 南勢國小後門
[今停駛] 南勢四街南勢街口
[今停駛] 京華御墅社區
[今停駛] 竹城松賀社區
[今停駛] 忠孝三路文化北路一段口
[今停駛] 巴黎香榭社區
[今停駛] 行政園區
[今停駛] 安敦新世界
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 捷運林口站
[今停駛] 安敦新世界
[今停駛] 行政園區
[今停駛] 巴黎香榭社區
[今停駛] 忠孝三路文化北路一段口
[今停駛] 竹城松賀社區
[今停駛] 京華御墅社區
[今停駛] 南勢四街南勢街口
[今停駛] 南勢國小後門
[今停駛] 城市之洲社區
↑ 回到最上方