F806
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 祖師廟
[今停駛] 區民廣場(瑞芳火車站)
[今停駛] 第一市場
[今停駛] 瑞芳區公所
[今停駛] 連福新城
[今停駛] 瑞濱國小
[今停駛] 深澳發電廠
[今停駛] 象鼻岩風景區
[今停駛] 深澳漁會
[今停駛] 深澳漁港
[今停駛] 建基新村
[今停駛] 炭井
[今停駛] 建基新村
[今停駛] 深澳發電廠
[今停駛] 瑞濱國小
[今停駛] 磅磅仔
[今停駛] 濱二路
[今停駛] 10號
↑ 回到最上方
回程
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
[今停駛]
↑ 回到最上方