F706
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 寶興路60巷口
[今停駛] 寶興路42巷口
[今停駛] 台北人社區
[今停駛] 寶高路120巷口
[今停駛] 寶福里辦公處
[今停駛] 寶橋寶高路口(加油站)
[今停駛] 加油站
[今停駛] 寶橋中興路口(家樂福)
[今停駛] 北新國小
[今停駛] 捷運七張站
[今停駛] 北新國小
[今停駛] 寶橋中興路口(家樂福)
[今停駛] 加油站
[今停駛] 寶橋寶高路口(加油站)
[今停駛] 寶福里辦公處
[今停駛] 寶高路120巷口
[今停駛] 台北人社區
[今停駛] 寶興路42巷口
[今停駛] 寶興路60巷口
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方