F138內橫山
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[未發車] 二號倉庫
[未發車] 芝柏山莊
[未發車] 陳厝坑路口
[未發車] 大坑
[未發車] 橫山站
[未發車] 橫山國小
[未發車] 橫山十三鄰
[未發車] 戲埔一站
[未發車] 橫山十七鄰
[未發車] 內橫山(妙法寺)
[未發車] 茶寮
[未發車] 橫山十四鄰
[未發車] 橫山十三鄰
[未發車] 橫山國小
[未發車] 橫山站
[進站中] 大坑
[3分] 陳厝坑路口
[4分] 芝柏山莊
[6分] 三芝國中
↑ 回到最上方
回程
↑ 回到最上方