F921假日
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[今停駛] 萬里區公所
[今停駛] 北基路口
[今停駛] 大坪國小
[今停駛] 圳頭
[今停駛] 大坪國小
[今停駛] 大鵬派出所
[今停駛] 加投里
[今停駛] 獅頭山公園(老街溫泉區)
[今停駛] 自強路口
[今停駛] 獅頭山公園(遊客中心)
[今停駛] 獅頭山公園(老街溫泉區)
[今停駛] 金山
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 中正路
[今停駛] 金山醫院
↑ 回到最上方
回程
[今停駛] 金山醫院
[今停駛] 中正路
[今停駛] 金山區公所
[今停駛] 金山
[今停駛] 獅頭山公園(老街溫泉區)
[今停駛] 獅頭山公園(遊客中心)
[今停駛] 獅頭山公園(老街溫泉區)
[今停駛] 自強路口
[今停駛] 加投里
[今停駛] 大鵬派出所
[今停駛] 北基路口
[今停駛] 萬里區公所
[今停駛] 大坪國小
[今停駛] 圳頭
[今停駛] 大坪國小
↑ 回到最上方