301B
← 返回
查看去程 查看回程
去程
[] 台鐵新左營站
[] 半屏山後巷
[] 屏山國小
[] 半屏山(左營大路)
[] 菜公路口(左營大路)
[] 豐穀宮(進學路口)
[] 左營市場
[] 左營大路
[] 店仔頂路口
[] 左營農會
[] 勝利路
[] 蓮池潭(勝利路)
[] 城峰路
[] 翠華國宅
[] 翠峰路
[] 翠華社區
[] 左營火車站
[] 蓮潭會館
[] 崇德路
[] 博愛路口(崇德路)
[] 至真路口
[] 漢神巨蛋
[] 捷運巨蛋站
[] 明誠路口(博愛二路)
[] 捷運凹子底站
[] 龍德路口(博愛一路)
[] 同盟路口
[] 捷運後驛站
[] 察哈爾二街(捷運後驛站)
[] 十全國小(察哈爾二街)
[] 察哈爾街口
[] 高客自立站
[] 遼寧街口(自立路)
[] 高雄中學
[] 高雄火車站(同愛街口)
[] 林森路口
↑ 回到最上方
回程
[] 林森路口
[] 高雄火車站(同愛街口)
[] 高雄中學
[] 遼寧街口(自立路)
[] 高客自立站
[] 察哈爾街口
[] 十全國小(察哈爾二街)
[] 察哈爾二街(捷運後驛站)
[] 捷運後驛站
[] 同盟路口
[] 龍德路口(博愛一路)
[] 捷運凹子底站
[] 明誠路口(博愛二路)
[] 立文路口
[] 捷運巨蛋站
[] 漢神巨蛋
[] 至真路口
[] 博愛路口(崇德路)
[] 崇德路
[] 蓮潭會館
[] 左營火車站
[] 翠華社區
[] 翠峰路
[] 翠華國宅
[] 城峰路
[] 蓮池潭(勝利路)
[] 勝利路
[] 左營農會
[] 店仔頂路口
[] 左營大路
[] 左營市場
[] 豐穀宮(進學路口)
[] 菜公路口(左營大路)
[] 海功東路
[] 屏山國小
[] 菜公一路口
[] 台鐵新左營站
↑ 回到最上方